Boo Kammarkör

Boo Kammarkör under ledning av Helena Engardt är en kör med höga ambitioner och stort engagemang hos de ca 30 koristerna. Musikaliskt rör sig kören mellan olika genrer med tyngdpunkt på den klassiska repertoaren. Kören tar sig an både a cappella-musik och större kör- och orkesterverk av såväl traditionella som moderna tonsättare.

Du kan höra Boo Kammarkör på konserter och gudstjänster i framför allt Boo Kyrka i Nacka strax utanför Stockholm. Då och då ser sig kören om i Sverige och övriga världen. De senaste utlandsresorna har gått till Vitryssland, Irland och Polen.

Boo Kammarkör har sin hemvist i Boo Församling strax utanför Stockholm och startades 1999 som Kammarkören Boo Cantabile. 2015 antog kören det nuvarande namnet för att ytterligare förstärka kopplingen till Boo, en församling med lång körtradition.


Vår dirigent

Boo Kammarkörs dirigent sedan 1999 är Helena Engardt. Hon är utbildad kyrkomusiker vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och arbetar sedan 1996 som organist i Boo Församling. Hon är även en erfaren körsångare och solist.

Helena är körens konstnärliga ledare och för en tät dialog med kören. Många av körmedlemmarna är engagerade i arbetsgrupper eller styrelse och vi arbetar gärna i projektform med konserter och resor.